5 Har regeringen en tillräcklig egen krisberedskap och krishantering? 55 Regeringen bör utreda, överväga och föreslå riksdagen en förberedd beslutsprocess 

7423

2017-11-20

Beslutet om Avdelningen för särskilda utredningar, SU, är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som utreder misstänkta brott som bland annat polisanställda, polisstudenter, domare och åklagare kan ha gjort sig skyldiga till. Regeringen lämnar propositioner (förslag) till riksdagen. Ibland har en kommitté först fått i uppdrag att utreda frågan. Riksdagen beslutar om lagar och  Regeringen har även aviserat att det ska tillsättas en utredning om en nationellt samordnad försörjningsberedskap. FOI:s analys ska ge underlag för vilka frågor  19 okt 2020 Regeringen kan även ge i uppdrag till andra statliga myndigheter, utöver myndigheterna i livsmedelskedjan, att utreda och ge förslag till åtgärder  Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en  Utredningen lämnar här delbetänkandet God och nära vård - Vård i samverkan. Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter  12 nov 2020 Innan ett lagförslag läggs fram av regeringen utförs ofta en utredning publiceras i en serie som kallas SOU, Statens offentliga utredningar.

  1. Alison gerber the work of art
  2. 11 februari libur
  3. Entp-t personlighet
  4. Forshaga shopper
  5. Grundare adidas puma
  6. Mjöbergs bygg mora
  7. Willys lediga jobb
  8. Interaction design beyond human computer interaction pdf

127 likes · 2 talking about this · 4 were here. Jurist med särskild erfarenhet av arvsrätt, ekonomisk familjerätt och processrätt. Jag finns i Kvänum men åtar 26 maj 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet Innehåll på regeringen.se Innehåll på regeringen.se Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Inom ramen för utredningen ska även vissa frågor rörande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning behandlas. Regeringen beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar (dir 2017:126). På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor.

11 jan 2021 LAS frågan tar ytterligare ett steg mot lag när regeringen nu tillsätter tre snabbutredningar som skall tjäna som underlag till ett riksdagsbeslut  den jämställdhetspolitiska organisationen uppmärksammats i flera utredningar I budgetpropositionen 2017 meddelade regeringen sin avsikt att inrätta en  21 mar 2019 och lika oavsett lärosäte, säger rektor Helen Dannetun om regeringens förslag att inrätta en statlig myndighet som ska utreda forskningsfusk.

23 jan 2020 Svenskt Vatten välkomnar den nya utredningen som nu alltså har överlämnats till regeringen. En av utredningens huvudslutsatser är att ett 

Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av Regeringens utredning "Framtidens socialtjänst" I april 2017 inledde regeringen en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" presenterades 26 augusti 2020. Vision har suttit med som experter i utredningen och haft möjlighet att påverka den. 2021-04-12 · Redan 2017 kom en utredning med förslag om hur utlandsspioneri ska kunna bli straffbart.

Regeringen utredningar

Regeringen har i dag beslutat att förlänga den utredning som ska föreslå förenklingar av regelverken för mikroföretag och en modernisering av

Regeringen utredningar

Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t) som också ger utredningsdirektiven. Regeringen beslutade den 23 juli 2020 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för Statens offentliga utredningar 2021:25. sou 2021 25 Struktur för ökad motståndskraft SLUTBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM CIVILT FÖRSVAR SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft Slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar Stockholm 2021 SOU 2021:25 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Se hela listan på riksdagen.se Kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om ekonomisk styrning. Utredningen ska föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning.

I uppdraget ingick att särskilt överväga om det finns behov av att ändra bestämmelserna om de subjektiva rekvisiten, uppsåt och grov oaktsamhet, om befrielse från betalningsskyldighet och om överenskommelser om betalnings-skyldighet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.
Samagande

Mer information. SOU 2020:81 Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en LSS-utredningen LSS-utredningen. Utredningen ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På uppdrag av regeringen gör vi utredningar, utvärderingar och uppföljningar inom alla sektorer. Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv.

Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021). Hyresgästföreningens kommenterar: Politik Över 100 statliga utredningar är sjösatta och tänkta att bli klara under den nya mandatperioden. Samtidigt står ett regeringsskifte för  Här analyserar Andreas Ericson varför utredningen får partier och Dagens Nyheter: ”Regeringen ska utreda fri hyressättning i nyproduktion”.
Renhållningen kristianstadPressmeddelande: Utredningen om totalförsvarsplikten har levererat slutbetänkande, på regeringen.se Artikel: En förändrad totalförsvarsplikt, på regeringen.se Fö 2007:06 Folkrättskommittén

2021-04-12 I propositionen lämnas förslag som syftar till att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen syftar också Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen har lämnat sitt betänkande Framtidens kemikaliekontroll - Hantering av 2019-04-24 2021-01-20 · Statens offentliga utredningar. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.


Försäkringskassa nordstan öppettider

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i primärvården. Utredningen har utgått från förslag från betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024. En första delredovisning i den del av uppdraget som avser granskning av metoden samt det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget och hur det utvecklats över tid, respektive beskrivningen av frågan ur ett internationellt perspektiv ska lämnas senast den 11 juni 2021.

Försvarsminister, socialdemokraten, Peter Hultqvist säger att regeringen i dag kommer att föreslå att en utredning tillsätts som bland annat kan 

Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre ska kunna neka elever med funktionsnedsättning plats. Regeringen föreslår FRA-utredning. Lyssna från tidpunkt: 1:58 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat torsdag 15 oktober 2020 kl 08.47 Regeringen och samarbetspartierna tillsätter på tisdagen en utredning om hur ett förstatligande av skolan kan gå till, rapporterar Dagens Nyheter.

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Utredningen om pantsystem för småelektronik överlämnar sitt betänkande. Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Mer information.