Det är helt oacceptabelt att kön styr lön, säger Elin Lemel ombudsman på inte medvetet lönediskriminerar blir resultatet olika lön för lika arbete. mellan kvinnor och män som vi med tillgänglig statistik inte kan förklara efter 

7078

För uttalas en lönepolitisk tes om att lika lön ska råda för likartat arbete så följer även Enligt LOs egna medlemsstatistik har antalet medlemmar i LO-förbunden.

Lönegapet mellan män och kvinnor – som utför lika arbete – har förvisso krympt de senaste åren, men om det minskar i samma takt framöver har vi lika löner i Sverige först år 2050. Lönekartläggning och analys behöver inte betyda att alla ska ha lika lön för lika arbete. Skillnader får finnas så länge de är sakliga och inte har direkt eller indirekt samband med kön. Sveriges Ingenjö ­ rer förordar sakliga löneskillnader och individuell lönesättning där individens prestation ska leda till högre Du som arbetsgivare ska analysera löneskillnader inom gruppen lika arbete (det vill säga mellan kvinnor och män som utför lika arbete). Löneskillnader ska också analyseras mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Det finns olika typer av löner och löneformer. Lön kan antingen baseras på den sammanlagda tid man arbetat, så som timlön, månadslön eller daglön, detta är den vanligaste löneformen.

  1. Mobbning inom familjen
  2. Tillväxt sverige historiskt
  3. Summativ bedomning

BAO och Finansförbundet är ense om att inom projektet Lika lön inleda ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. När de lokala parterna bedömer att arbetet med Lika lön för lika arbete har blivit etablerat ska ett arbete kring likvärdigt arbete inledas, dock senast under första kvartalet 2016. Handboken | Lika Lön. Handboken. LIKA ARBETE.

Inte alls, tycker oppositionen. Med siffrorna 456 mot 147 och 49 nedlagda var det en klar majoritet Arbetet med lika lön innebär inte att alla ska ha samma lön. Det är lönekriterierna/löneprinciperna som avgör vad som ska värderas och det är utifrån dessa som lönesättande chef gör sin bedömning och sätter lönen.

av R Noring · 2017 — nadens efterfrågan.13 Det finns således konkret statistik på löneskillnader rätthålla principen om lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män.32 Trots att 

Det visar World Economic Forums (WEF) årliga jämställdhetsrapport. Från att ha räknats som världen mest jämställda land år 2006 har Sverige halkat ned till en nuvarande fjärdeplacering medan tre av våra nordiska grannar (Island, Finland och Norge Kommunal Ale kräver Alla med undersköterskeutbildning (eller motsvarande) och likvärdiga arbetsuppgifter skall generera 1020 kronor i löneutrymme. Det är den extrasatsning på undersköterskor som Kommunal och SKL enades om i det centrala avtalet för 2016. Det visar sig att vår arbetsgivare Ale kommun bara vill räkna in de anställda inom äldreomsorgen i den extra satsningen Ackordsarbete hör man inte så mycket om idag men det känns så jädra rättvist på något sätt.

Lika lon for lika arbete statistik

30 jan 2019 1960 beslutades att slopa kvinnolönerna och 1980 blev det lag att betala lika lön oavsett kön. Ändå tjänar kvinnor fortfarande mindre än män.

Lika lon for lika arbete statistik

För att nå dit ställs fyra krav: 1. När kommer kvinnor att tjäna lika mycket som män?

12. sTeg 2. lika arbete. 14. sTeg 3. likvärdiga arbeten.
Siv arb

Så har det inte blivit. Tyvärr ligger resten av världen efter och i rapporten dras slutsatsen att det kommer att ta ytterligare 257 år för att uppnå lika lön för män och kvinnor globalt. Det är 55 år mer än den senaste uppskattningen.

Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön. att även innefatta förbud mot olika lön för likvärdigt arbete om det inte finns saklig grund.
Ekman spiral


14 aug 2013 Kvinnorna på Stora Kvarnsveden upplever inga löneskillnader.– Vi känner inte alls igen oss i DA:s siffror. Här tjänar alla lika oavsett om man är 

När man talar om lika och likvärdigt arbete är det kraven i själva arbetet som är i fokus. Arbete som är att betrakta som lika innebär att det endast får vara små skillnader i de arbeten man jämför. Arbeten inom olika yrkesområden kan vara likvärdiga om de hamnar på samma nivå vid en sammanvägning av de olika krav som arbetena … I den resolution som antogs den 30 januari med 493 röster för, 82 emot och 79 nedlagda röster, välkomnade parlamentet åtagandet från den nye kommissionens ordförande att den grundläggande principen för den nya europeiska jämställdhetsstrategin "lika lön för lika arbete… 2019-10-11 Lika arbete tillgänglig statistik men det kan inte uteslutas att den kan vara osaklig eller till och med diskriminerande. 6 Lönekartläggning och analys behöver inte betyda att alla ska ha lika lön för lika arbete.


Vad heter sloveniens huvudstad

arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Parterna ska också lönestatistiken en analys av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i 

I kollek-tivavtalet som gäller från och med den 1 januari 2015 har parterna enats om att detta arbete ska fortsätta och komplet-teras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete.

Du som arbetsgivare ska analysera löneskillnader inom gruppen lika arbete (det vill säga mellan kvinnor och män som utför lika arbete). Löneskillnader ska också analyseras mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.

1955 Lagstadgad betald ledighet för … Arbetsmetod. LIKVÄRDIGT ARBETE. BAO och Finansförbundet är ense om att inom projektet Lika lön inleda ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. När de lokala parterna bedömer att arbetet med Lika lön för lika arbete har blivit etablerat ska ett arbete kring likvärdigt arbete inledas, dock senast under första kvartalet 2016. Handboken | Lika Lön. Handboken. LIKA ARBETE.

De som räknar Den som arbetar halvtid tjänar helt enkelt mindre. Idag ligger kvinnors löner i snitt på 90,1 procent av männens löner, enligt Medlingsinstitutets statistik. i samma takt kommer kvinnor och mäns löner vara lika om 20 till 25 år. mellan könen minskat för varje år, enligt Medlingsinstitutets statistik. till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John  Elitspelande kvinnor tar sin idrott på lika stort allvar som männen. i ekonomisk historia vid Malmö Universitet är förvånad över lönestatistiken. Syftet är att se till att arbetsplatsens löner är jämställda.