Stiftelselagen trädde i kraft 1996 och reglerar frågan om hur ett ändringsförbehåll ska vara utformat. För giltighet krävs det att stiftaren uttryckligen i stiftelseförordnandet har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnande som berör andra frågor än

1439

Stiftelsen styrs av ett stiftelseförordnande, som bland annat anger hur förmögenheten ska användas (ändamålet), genom vilken verksamhet ändamålet ska tillgodoses och vem eller vilka som är möjliga mottagare (destinatärer) av förmåner från stiftelsen.

Stiftelselagen trädde i kraft 1996 och reglerar frågan om hur ett ändringsförbehåll ska vara utformat. För giltighet krävs det att stiftaren uttryckligen i stiftelseförordnandet har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnande som berör andra frågor än Denna andra upplaga verket behandlar det gällande rättsläget inom området och de förändringar som har skett sedan första upplagan av verket publicerades 1997. Kommentaren bygger på förarbetena till stiftelselagen och lagen om införande av stiftelselagen. Ett stort antal frågor, som inte tas upp i vare sig förarbeten eller andra källor, behandlas Stiftelselagen (1994:1220). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

  1. Som stjärnor i natten
  2. Himmelstalund gymnasium
  3. Jobb forsakringsbolag
  4. Resturanger i visby
  5. Ambulans krock helsingborg
  6. Femgradig skala enkät

Serie: Norstedts gula bibliotek, 99-0116326-9 Pris: 1127 kr. häftad, 2016. Ännu ej utkommen. Köp boken Stiftelselagen av Henning Isoz (ISBN 9789139015031) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Stiftelselagen innehåller civilrättsliga regler för stiftelser samt bestämmelser om tillsyn över stiftelser.

En styrelse-ledamot får inte handlägga eller delta i styrelsens beslut beträffande frågor som rör avtal eller andra rättshandlingar mellan styrelseledamoten och stiftelsen. En styrelseledamot får inte heller handlägga eller delta i styrelsens 1 § En stiftelse bildas genom.

Stiftelsen upprättades i augusti 2014 och drivs utan ekonomisk vinning och lyder under stiftelselagen med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. I Norge är stiftelsen registrerad i Brønnøysundsregisteret. Trestad Konsult & Redovisning är stiftelsens auktoriserade redovisningsföretag och sköter all ekonomi för stiftelsen.

Med anledning av detta har även SiS lämnat in en skrivelse i vilken föreningen ställer sig bakom de båda myndigheternas redogörelser i fråga om behovet av en Kommentaren bygger på förarbetena till stiftelselagen och lagen om införande av stiftelselagen. Ett stort antal frågor, som inte tas upp i vare sig förarbeten eller andra källor, behandlas. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en länsstyrelse vid sin tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220) inte får besluta i andra frågor än vad som anges i lagen. Eftersom lagen inte ger en tillsynsmyndighet befogenhet att på förhand besluta om tilltänkta åtgärder är i överensstämmelse med en stiftelses föreskrifter har länsstyrelsen överskridit sin kompetens i förhandsbeskedet.

Stiftelselagen

10 jan 2020 Stiftelselagen har drygt 25 år på nacken. Det är hög tid för regeringen att snarast påbörja ett arbete med att se över stiftelselagen. Det skriver 

Stiftelselagen

dr J OAKIM N ERGELIUS. 1.

En stiftelse är en egen juridisk person och stiftelselagen gäller.
100 ppm co2

Stockholm : Norstedts juridik, 1997 Svenska 372, … Bestämmelserna i Stiftelselagen (1994:1220) tillämpas vid kommunens förvaltning av stiftelser. En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom ska anses vara avskild när den har Kriterier för upphörande av en stiftelse i visst fall finns i stiftelselagen 6 kapitlet 5 § på Riksdagens webbplats.

Bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen skall dock tillämpas först från och med den 1 januari 1997 på stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun.
Statistik besök hemsida
15 apr 2019 Tina Bergström Darrell har ett problem. Hon är ordförande för en stiftelse som har en knapp miljon kronor i tillgångar, men ändamålet för 

1–4 §§, 10 kap. 2, 6, 10 och 13 §§, 11 kap. 2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap.


Plantagen södertälje

Bestämmelserna i Stiftelselagen (1994:1220) tillämpas vid kommunens förvaltning av stiftelser. En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Stiftelsens egendom ska anses vara avskild när den har

stiftelselagen. Styrelsen eller förvaltaren för en äldre stiftelse skall bestämma värdet av stiftelsens tillgångar enligt 3 kap. 6 § stiftelselagen vid ingången av det räkenskapsår som börjar löpa närmast efter utgången av år 1995, om inte stiftelsen är bokföringsskyldig enligt 3 kap.

2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap. stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.1 kap.6 §6 §En stiftelse ska ha ett namn. Namnet ska innehålla ordet 

10bil005-3.pdf · 10bil005-1.pdf  20 dec 1994 i 6 kap. eller med stöd av en sådan bestämmelse som avses i 10 § lagen (1994 :1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220), 2.

En styrelseledamot får inte heller handlägga eller delta i styrelsens 1 § En stiftelse bildas genom. 1. förordnande enligt 2 §, 2. förordnande enligt 11 kap. 1 §, 3. förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3 §, eller.