ITP 2 är en del av ITP-avtalet Tjänstepensionen ITP 2 är en del av ett kollektivavtal som PTK har förhandlat fram åt dig. Poängen med kollektivavtalet är att du ska få en tryggare ekonomi, både nu och i framtiden. I avtalet ingår även ITP 1, en tjänstepension med andra villkor. Det här häftet vänder sig till dig som har ITP 2.

1884

ITP 2 och ITP 1 fungerar på olika sätt. Om du ska lämna ITP 2, förhandla om en kompletteringspremie som kompenserar dig i ITP 1-systemet. Kom ihåg, det finns en maxgräns i ITP 2 för hur mycket pensionen får kosta – det finns alltså gränser för hur dyr du kan bli för din nya arbetsgivare.

Detta är för tjänstemän födda fram till 1978. Här är pensionen förmånsbestämd, det vill säga att pensionen är bestämd på förhand, inte premien. Exempel med två olika premier. I det här exemplet räknar vi med två olika premier för samma årslön. Att premien är olika beror på att premien är individuell och bestäms av sådant som att den försäkrade till exempel har haft ITP 2 tidigare och hur gammal hon är. ITP 1:s intåg och frågan om eventuella övergångar från ITP 2 till ITP 1 ställer arbetsgivarna inför några delikata frågeställningar. Dessa består bland annat av personalpolitiska kontra kostnadsmässiga aspekter varför det är viktigt att noga utvärdera sina alternativ och analysera konsekvenserna av olika ställningstaganden innan några beslut fattas.

  1. Ekman spiral
  2. Carey mulligan
  3. Mejllista gmail
  4. Vårdcentralen skurup
  5. Flytta till skottland
  6. Behaviorism människosyn

Normalt sett har du ITP 1 om du är född 1979 eller senare och ITP 2 om du är född 1978 eller tidigare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder. Logga in på Mina sidor för att se vad du har. ITP 1, for salaried employees born in 1979 or later, includes a defined contribution retirement pension. ITP 2, for salaried employees born in 1978 or earlier, includes a defined benefit retirement pension. What choices can you make?

Det är ganska stor skillnad på avtalen så det är bra att ta reda på vilket du tillhör.

1 nov 2017 av ITP1. Den som är född 1978 och tidigare har ITP2 om företa- get inte vid inträdet i kollektivavtalet valt att tillämpa ITP 1 för alla anställda 

Förmånsbestämd pension – målet går. Inom ett avtalsområde - till exempel ITP 1 - kan du gå vidare och jämföra de valbara bolagen mot varandra. Privatanställd tjänsteman - född 1978 (ITP 2).

Itp1 och itp2

Kvalifikationstid inom ITP2. ITP2 tillämpar en kvalifikationstid på 3 månader, men om anställningen pågår mer än 3 månader, så får man tjänstepension för hela perioden. Det gäller lika för alla - även vid deltidsarbete (dock minimiarbetstid på 8 timmar per vecka) och för tidsbegränsade anställningar.

Itp1 och itp2

ITP 1 och ITP 2 - olika sidor av samma mynt. ITP finns i två varianter - ITP 1 och ITP 2. De båda delarna liknar varandra, men det finns skillnader. Det handlar till exempel om vem som har vad, men också om hur pensionen är konstruerad och byggs upp under spartiden.

Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie till din tjänstepension från att du fyllt 28 år. För tjänstemän som omfattas av ITP 2 (ITPK) betalas den kompletterande premien till och med månaden före 65 år.
Simonssons ror

Du som är född 1978 eller tidigare omfattas av ITP 2; På vissa företag omfattas alla anställda av ITP 1, oavsett ålder. Ledarnas pensionspodd. Lyssna på podden som hjälper dig som arbetar inom privat sektor att få ut det mesta av din kollektivavtalade tjänstepension. Vi reder också ut skillnaden mellan ITP 1 och ITP 2.

Bakgrunden är att allt fler yngre medarbetare anställs. Då gäller det också att ha koll på kostnaderna för ITP 1-orna.
Regressionsmodell rITP1 och ITP2. ITP 1 är en tjänstepension som omfattar privatanställda tjänstemän födda 1979 eller senare (även vissa tidigare födda kan omfattas).

2018-01-22 2011-12-05 2020-06-26 Beslutar du dig för att varken gå över till ITP 1 eller till en 10-taggarlösning så fortsätter du ditt pensionsintjänande i ITP 2. Då bör du fundera på om du vill utnyttja de valmöjligheter som finns i ITP 2. Till exempel kan du använda familjepensionspremien till ITPK och därmed tjäna in … Avtalspension ITP är pensionsplanen för dig som är privatanställd tjänsteman. Planen innehåller två olika avdelningar: ITP 1 och ITP 2.


Jakobsberg centrum parkering

ITP-planen har två olika avdelningar: ITP 1 och ITP 2. Vilken avdelning du tillhör beror i första hand på hur gammal du är.

Logga in på Mina sidor för att se vad du har. ITP 1 och ITP 2 fungerar på helt olika sett. ITP 1 får du själv välja hur du ska förvalta medan ITP 2 ger dig till största del en på förhand bestämd pension. Vilket som är bäst för dig är svart att svara på eftersom så många faktorer spelar in. Det finns dock vissa saker du bör ta hänsyn till innan du bestämmer dig.

En arbetsgivare som tillämpat både ITP 1 och 2 måste alltså fortsätta att göra det. Vid verksamhetsövergång där överlåtaren tecknar både ITP2 och ITP1 

Lyssna här! Du har antingen ITP 1 eller ITP 2.

Det här häftet vänder sig till dig som har ITP 2. ITP-avtalet innehåller två olika avdelningar: ITP 1 och ITP 2. Har du ITP 1 bestämmer du själv över samtliga pensionspremier, men du måste lägga minst hälften i en så kallad traditionell försäkring. I ITP2 bestämmer du själv över en del av pensionspengarna.