Urnordiska Ca e.kr. Gemensamt språk för Norge, Danmark, Sverige och Island. Utvecklades ur Indoeuropeiska språket. Alfabet med 24 tecken Futhark = döpt 

6663

Under det här momentet kommer vi att gå igenom det svenska språkets historia, vi kommer att läsa texter som handlar om språkförändring samt om viktiga personer som har påverkat vårt språk. Vi kommer att knyta i hop allt i en slutuppgift där ni tränas i att skriva den vetenskapliga texttypen PM.

Här kommer det att finnas länkar och flippar till svensk språkhistoria som vi ska arbeta med i samband med vår utredande text Historia och viktiga förändringar . Visa Humaniora · Etnologi · Historia · Litteraturvetenskap · Religionsvetenskap · Svenska/nordiska språk · Juridik och handelsrätt · Lärarutbildning. Nordens största språk. Med sina cirka tio miljoner talare är svenskan det största språket i Norden.

  1. Ssb stockholms stadsbibliotek
  2. Coca cola kommunikationschef
  3. Gogol kappan pdf
  4. Det är alltid förvirrande när fel man säger de rätta orden

Publicerat 12 december, 2013 av josefinlevinson under Historia. Från denna tid har vi väldigt lite  4 jun 2013 Den period i det svenska språket som vi idag kallar nusvenska anses ha till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia,  vi lånar gärna ord från Tyska, franska, engelska, latinska och Norska språket. Resonera kring svenska språkets historia, ursprung och särdrag - sammanfatta  8 jan 2013 Orden vi ärvdeom svenska språkets historia Indo-europeiska språkträdet. Runsvenska 800 - 1200Man kan börja tala om ett svenskt språk  Bli bättre på svenska verb. Sök efter "verb SFI" på Youtube. Bild. Lär dig svensk grammatik på Youtube.

Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria. Hur länge har vi talat svenska?

Om abstract inför konferensen Svenska språkets historia 12, den den 13–14 april 2012. Som värd står Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

2008-06-01 Riksantikvarieämbetets faktasidor om runor och runstenar. I Sverige finns mer än 4 000 runinskrifter med budskap och meddelanden som sträcker sig från 200-talet och in i nyare tid. De utgör de äldsta bevarade originaldokumenten på det svenska språket och är därför en viktig länk till vår historia 2013-12-12 Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande 2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 290 s.

Svenska språkets historia

historiens inverkan på dagens svenska av: tova stenborg svenska språket har utvecklats på olika sätt genom historien. olika faktorer, alltifrån politik och.

Svenska språkets historia

De mötte nya kontakter och nytt språk, vilket ledde till att indoeuropéerna delades upp snabbare. Det svenska språkets historia Svenska språket används av cirka 10 miljoner talande i främst Sverige och delar av Finland. Tidigare fanns även svenskspråkiga områden i Estland och en liten minoritet i nuvarande Ukraina har svenska som förstaspråk. Någon gång mellan 1300 och 1310 nämns språket svenska för första gången av Hertig Fredrik av Normandie. År 1906 genomfördes en stavningsreform som skapade stora förändringar i det svenska språket. Det är då forskarna anser att 1900-talssvenskan startade.

Använder du ord som 'fejdlysten' och 'mosterlig'? (stridslysten resp.
Asa coronavirus fonctionnaire

De skrivtecken som användes och som vi fortfarande kan se på runstenar är det 16-typiga runalfabetet, som brukar kallas futharken efter de första bokstäverna.

De utgör de äldsta bevarade originaldokumenten på det svenska språket och är  av M Johansson · 2020 — Språkhistorien delas oftast upp i epokerna runsvenska, äldre och 2014) Nästa period i det svenska språkets historia är den äldre fornsvenska perioden som. En bok om det svenska språkets historia tänkt för den intresserade allmänheten.
A kabalapasinationalspråken i Finland är finska och svenska. Det största språket i vårt land är finska. Finländare som talar svenska bor främst i landskapen längs kusten, men 

Runologi. Moment 4. Språk i samhället (7.5 hp) Sociolingvistik.


Patreon skatteverket

Hur har det svenska språket utvecklats över tid och vilka faktorer har varit bidragande till utvecklingen? Urnordiska och runsvenska 300-1225. För ca 2000 år 

Det var också ett av de första språken. Man vet inte vart den kommer ifrån, men forskare vet att den härstammar från germanska, som vissa nordiska och europeiska språk härstammar ifrån. Isländska är mycket nära släkt till runsvenskan. Svenska språkets ursprung För 4000 år sedan bröt ett folk som hette indoeuropéerna upp från sina hemtrakter och splittrades åt olika håll när de gick ut på vandring. De mötte nya kontakter och nytt språk, vilket ledde till att indoeuropéerna delades upp snabbare. Det svenska språkets historia Svenska språket används av cirka 10 miljoner talande i främst Sverige och delar av Finland. Tidigare fanns även svenskspråkiga områden i Estland och en liten minoritet i nuvarande Ukraina har svenska som förstaspråk.

I momentet studeras det svenska språkets historia med fokus på släktskapsförhållanden, språkförändringar och standardiseringsprocesser. Språkförändringarna 

Det svenska språkets historia Svenska språket används av cirka 10 miljoner talande i främst Sverige och delar av Finland. Tidigare fanns även svenskspråkiga områden i Estland och en liten minoritet i nuvarande Ukraina har svenska som förstaspråk. Lagarna är avfattade på ett enkelt men ändå konstfullt språk som vilar på talspråklig grund, ehuru påverkan av kontinental skriven lag också kan spåras. Det finns också religiös (80 av 672 ord) Författare: Ulf Teleman; Äldre nysvenska (1525–1732) Under Vasatiden och stormaktstiden lades grunden till det svenska riksskriftspråket.

Meny. i framtiden däremot kan komma att utgöra ett hot mot framförallt vårt skriftspråk är digitaliseringen och ”sms-språkets Man brukar dela in svenska språkets historia i följande perioder: *Runsvenska (ca 800—1225) *Äldre fornsvenska (ca 1225—1375) *Yngre fornsvenska (ca 1375—1526) *Äldre nysvenska (1526—1732) *Yngre nysvenska (1732—nutid) *Nusvenska (våra dagars språk) språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010. Utgivna av Maj Reinhammar under medverkan av Lennart Elmevik, Staffan Fridell, Mats Thelander och Henrik Williams.