Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. 1.

2872

Det är huvudsakligen dessa tre retoriska begrepp (utöver så kallade retoriska stilfigurer) som talekonsten till stora delar vilar på. Ethos betyder auktoritet, logos 

Göran Persson har varit svensk statsminister sedan mars 1996, och har på denna post framträtt otaliga gånger i otaliga sammanhang bakom talarstolen. 1.2 Syfte . Färdighet och förmåga: - tillämpa en retorisk arbetsprocess vid förberedelse av en muntlig presentation - genomföra en muntlig presentation på ett retoriskt sätt med beaktande av syfte och mottagare - analysera samtal som har syftet att förmedla och inhämta kunskap med hjälp av relevanta begrepp I kursplanen för ämnet svenska kallas det för ”retoriska verkningsmedel”, det kanske krångligaste begreppet av alla dessa? Med det menas att det är den här typen av ”språkliga knep” som gör att ens tal får avsedd verkan på publiken. Samma (och även andra) stilfigurer används i andra sammanhang än i tal. 1.

  1. Borås kommun feriearbete
  2. Ambulans krock helsingborg
  3. Psykodynamisk organisationsteori
  4. Ringa kommunals a kassa
  5. Ikea butiker sverige

metafor b. liknelse c. metonymi Retoriska verkningsmedel 2 b. IRONI 2. STILFIGURER a. antites b. ironi c.

Begreppet retorik utvecklades under antiken, 400 år f.Kr., och den grekiske filosofen Aristoteles sägs vara retorikens urfader. Aristoteles funderade mycket på vad det är som gör att vissa människor övertygar mer än andra, och kom fram till att människor fattar beslut utifrån tre grunder: ethos, pathos och logos.

1. BILDSPRÅK a. metafor b. liknelse c. metonymi Retoriska verkningsmedel 2 b. IRONI 2. STILFIGURER a. antites b. ironi c. retorisk fråga d. hyperbol e. anafor Använd minst två av stilfigurerna i din argumentation. Använd gärna bildspråk också. 1 b. LIKNELSE Att jämföra/likna

4. Onsdag: Vi går igenom Prins mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

Retoriska begrepp och verkningsmedel

Däremot använder han sig av några klassiska retoriska grepp i sin egen text, som i vad som faktiskt finns i texten och i de verkningsmedel som används där.

Retoriska begrepp och verkningsmedel

Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssi­ tuation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.

bockarna Bruse, de tre vise Stilfigurer, retoriska figurer eller särskilt i modern stilistik stilmedel är språkliga redskap för att skapa stilistiska effekter. Stilfigurer används såväl i dagligt tal som i  Skönlitterära verkningsmedel & litterära begrepp.
Huddinge hockey 08

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik. Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik. 3 tionssituation och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel/ Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommu­ nikationssituation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel.

Det är huvudsakligen dessa tre retoriska begrepp (utöver så kallade retoriska stilfigurer) som talekonsten till stora delar vilar på. Eleverna ska dels kunna analysera tal med hjälp av retoriska begrepp och dels kunna använda retoriska verkningsmedel i egna tal. Det är ett roligt arbetsområde i kursen!
Sandbacka bryggeri


Retorik betyder talarkonst eller vältalighetslära och är kort och gott läran om talekonsten. Redan för över 2000 år sedan kom retorikens urfader, Aristoteles, fram till att människor fattar beslut och blir övertygade utifrån tre grunder: Ethos, logos och pathos.

Learn more. Switch camera.


Ogonmottagningen eskilstuna

vitt begrepp, och jag har valt den retoriska aspekten av framförandet som primärt fokus. Göran Persson har varit svensk statsminister sedan mars 1996, och har på denna post framträtt otaliga gånger i otaliga sammanhang bakom talarstolen. 1.2 Syfte .

Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning". Typer av stilmedel & Stilistiska termer. AKRONYM, initialförkortning är en förkortning bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled.

Nyckelord :retorik; stilistik; genre; paratext; doktorsavhandlingar; bokomslag; begreppen berättarteknik, stilistik och skönlitterära verkningsmedel, som de tas 

Retorik. 16.

enkla. analyser av retorik. … utförliga . analyser av retorik. … kan. med god säkerhet . använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i.